" - 2012"

. , 
25 2012 , 21
   

(.)
 

:

B I S ( )


. , .
 
R.B I S ( )

ZHEMCHUZHINA FIDJI
. , .
 
B I S Junior ( )


. , , .
   
-

. , .
( .) -
GLAVNY GNOM IZ OKSKOGO BORA
. , .
 
-
ZHEMCHUZHINA FIDJI
. , .
 
 
-

. , , .
( .) -

. , .